Ευχολόγια-Ευχαριστίες

Έρρωσθε κι ευδαιμονείτε!!!
Ευχαριστώ φίλους και συμπορευτές για την επίσκεψη στο καταφύγιό μου. Συμβουλές, παραινέσεις, οδηγίες ευπρόσδεκτες.
Η μόνη αποδεκτή πίστη εδώ: "Η ακλόνητη πίστη μας σε μία πεποίθηση δημιουργεί ένα μοντέλο του κόσμου το οποίο μας προκαλεί νοητική δυσλειτουργία" (Mark Joyner). .
Παράκληση : οι απόψεις που θα μοιραστείτε εδώ οφείλουν ν' αντέχουν στην ευθύνη της γλωσσικής μας κληρονομιάς (: Λέξεις που ασεβούν πάνω σ' αυτήν την κληρονομιά είναι μη αποδεκτές). Η γλώσσα μας παρέχει τη δυνατότητα έκφρασης διαθέσεων και συναισθημάτων οπότε θεωρώ θλιβερή ένδεια τη χρήση κακόηχων και μονότονων εκφράσεων. Δείτε το σαν μια προσωπική πρόκληση!

Η κυκλοφορία εδώ είναι ελεύθερη σε όσους ατενίζουν τον εαυτό τους και τους άλλους στα μάτια. Απαγορεύεται η είσοδος σε οσφυοκάμπτες, διαθέτοντες μυαλό δομημένο σε κουτιά-κελιά, απόλυτους. Καλοδεχούμενοι οι σεβόμενοι τον εαυτό τους (δηλ. οι χαμογελώντες από το βάθους καρδίας, νόησης, οι καλοδιάθετοι μέρα-νύχτα, οι διαθέτοντες το δάκρυ το λυτρωτικό, το γέλιο και ουχί το γελοίο. Οι σεβόμενοι ζώα, φυτά, γήινους, εξωγήινους, το κρύο, τη ζέστη, τη βροχή, το χιόνι, τη θάλασσα, το βουνό, τον κόκκο της άμμου.
Αν, όλως τυχαίως, έχετε και μια παθιασμένη σχέση με τα βιβλία θα περάσουμε καταπληκτικά!

Κάτι ενδιαφέρον μοιράζονται μαζί μας

Loading...

Αναγνώστες

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Η προσωρινή διαταγή, οι διευκρινήσεις, του ΣτΕ για την ΕΡΤ, τα ξεχασμένα μουσικά σύνολα και η κοροϊδία όλων μας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α 8), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2721/1999 (Α 112) και

Έχοντας υπόψη

α)   Την υπ’ αριθ. Οικ. 02/11.6.2013 απόφαση του Υπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική – Ραδιοφωνία –τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – ΑΕ (Β 1414), με  το άρθρο  1 παρ. 2 της οποίας, ορίζεται, πλην άλλων, ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., με αποτέλεσμα να μην επιτελείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 1730/1987 (Α 145), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 1866/1989 (Α 222) συμβολή δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην ενημέρωση, στη μόρφωση και στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και της ομογένειας.

β)   Την από 12.6.2003 αίτηση αναστολής της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ) και του Παναγιώτη Καλφαγιάννη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ.

γ)   Τις απόψεις των πληρεξουσίων των αιτούντων και των εκπροσώπων του Δημοσίου, τις οποίες εξέθεσαν προφορικώς.

Διατάσσουμε

1.      Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλομένης υπ’ αριθ. Οικ 02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρ. 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω ΚΥΑ).

2.      Τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Οικ. 02/11.6.2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Αθήνα 17 Ιουνίου 2013-06-17

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Κωνσταντίνος Μενουδάκος.
Έχω τονίσει τις λέξεις κλειδιά. 
Αναφέρει σαφώς ότι αναστέλλει την Υπουργική απόφαση ως προς το σκέλος της διακοπής της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και το ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές. 

Που σημαίνει ξεκάθαρα συνεχίζεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία των διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ ΑΕ και οι συχνότητες της ΕΡΤ ΑΕ μένουν ενεργές. 
 Υπάρχει άλλος δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας αυτή τη στιγμή εκτός από την ΕΡΤ της οποίας η μη λειτουργία έχει ήδη ανασταλεί με το (α) σκεπτικό της διαταγής; Το παιχνίδι παίζεται λοιπόν στο (β) σκέλος και γι' αυτό το κουτοπόνηρο χαμογελάκι από διάφορα στουρνάρια: Επειδή δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό της λήψηςτων αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης κ.λπ.

Οι Διευκρινήσεις που δόθηκαν από το ΣτΕ είναι
Η ΕΡΤ στο σύνολό της (ΝΕΤ, ΕΤ1, ΕΤ3, ραδιόφωνο κ.λπ.) θα λειτουργήσει ως έχει και θα ορισθεί διαχειριστής, ο οποίος θα φέρει τις αρμοδιότητες, που είχε η παλαιά διοίκηση της επιχείρησης.
Ο διαχειριστής μπορεί κατά την κρίση του και τις ανάγκες, που θα υπάρξουν, να διατηρήσει το υπάρχον προσωπικό ή να το απολύσει όλο, ή εν μέρει. 
Επιπλέον, πρέπει να συσταθεί δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον (δηλαδή, δεν μπορεί να είναι ιδιωτική εταιρεία) όπως προβλέπει η από 11.6.2013 κοινή υπουργική απόφαση.

Καμία αναφορά δεν έγινε για τα μουσικά σύνολα και το περιοδικό Ραδιοτηλεόραση και το τρία καρώ κουράστηκε να κουτσομπολεύει τόσες ώρες κι είπε να αφήσει την υπόλοιπη κουβέντα για την Τετάρτη.
Και κάπου εκεί γύρω βρίσκονται όλοι οι πολίτες που έχουν την απαίτηση της άρσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και όχι μόνο της συγκεκριμένης.
Κι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λίγο παρέκει... 

Για διαβάστε και κάτι πολύ σαφές κι όχι πυθιακό χρησμό όπως αρέσκεται να αποφασίζει το ΣτΕ:
http://www.judex.gr/?p=3234

Δεν υπάρχουν σχόλια: