Ευχολόγια-Ευχαριστίες

Έρρωσθε κι ευδαιμονείτε!!!
Ευχαριστώ φίλους και συμπορευτές για την επίσκεψη στο καταφύγιό μου. Συμβουλές, παραινέσεις, οδηγίες ευπρόσδεκτες.
Η μόνη αποδεκτή πίστη εδώ: "Η ακλόνητη πίστη μας σε μία πεποίθηση δημιουργεί ένα μοντέλο του κόσμου το οποίο μας προκαλεί νοητική δυσλειτουργία" (Mark Joyner). .
Παράκληση : οι απόψεις που θα μοιραστείτε εδώ οφείλουν ν' αντέχουν στην ευθύνη της γλωσσικής μας κληρονομιάς (: Λέξεις που ασεβούν πάνω σ' αυτήν την κληρονομιά είναι μη αποδεκτές). Η γλώσσα μας παρέχει τη δυνατότητα έκφρασης διαθέσεων και συναισθημάτων οπότε θεωρώ θλιβερή ένδεια τη χρήση κακόηχων και μονότονων εκφράσεων. Δείτε το σαν μια προσωπική πρόκληση!

Η κυκλοφορία εδώ είναι ελεύθερη σε όσους ατενίζουν τον εαυτό τους και τους άλλους στα μάτια. Απαγορεύεται η είσοδος σε οσφυοκάμπτες, διαθέτοντες μυαλό δομημένο σε κουτιά-κελιά, απόλυτους. Καλοδεχούμενοι οι σεβόμενοι τον εαυτό τους (δηλ. οι χαμογελώντες από το βάθους καρδίας, νόησης, οι καλοδιάθετοι μέρα-νύχτα, οι διαθέτοντες το δάκρυ το λυτρωτικό, το γέλιο και ουχί το γελοίο. Οι σεβόμενοι ζώα, φυτά, γήινους, εξωγήινους, το κρύο, τη ζέστη, τη βροχή, το χιόνι, τη θάλασσα, το βουνό, τον κόκκο της άμμου.
Αν, όλως τυχαίως, έχετε και μια παθιασμένη σχέση με τα βιβλία θα περάσουμε καταπληκτικά!

Κάτι ενδιαφέρον μοιράζονται μαζί μας

Loading...

Αναγνώστες

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Τα άρθρα του Ελληνικού Συντάγματος., Επιτέλους, αυτή η χώρα δεν κατοικείται απο Έλληνες πολίτες;

Θυμηθείτε επιτέλους τα κυρίαρχα άρθρα του Ελληνικού Συντάγματος :
1 παρ. 2 Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία
1 παρ. 3 Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το σύνταγμα.
2 παρ. 1 Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας 
4 παρ 1 Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
4 παρ. 2 Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
4 παρ. 5 Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. 
19 παρ. 1 καστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως.
19 παρ.  2. Το δικαίωμα τούτου περιλαμβάνει την ελευθερίαν της γνώμης, της λήψεως και και μεταδόσεων πληροφοριών και ιδεών άνευ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ οιασδήποτε ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ και ανεξαρτήτως συνόρων.
21 παρ. 4  Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους
22 παρ.1 Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών για την ηθική και υλική εξύψωσή τους!
 25 παρ.4 Το Κράτος αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.
44 παρ.1 Σε έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του υπουργικού συμβουλίου να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου... οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή...  
52 Η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης (...) τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση.
120 παρ.2 Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό (!)...αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων
120 παρ.4 Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

59 παρ. 1 "Οι βουλευτές (...) δίνουν (...) τον ακόλουθο Όρκο: “Ορκίζομαι (...) να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου". 

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Η προσωρινή διαταγή, οι διευκρινήσεις, του ΣτΕ για την ΕΡΤ, τα ξεχασμένα μουσικά σύνολα και η κοροϊδία όλων μας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α 8), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2721/1999 (Α 112) και

Έχοντας υπόψη

α)   Την υπ’ αριθ. Οικ. 02/11.6.2013 απόφαση του Υπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική – Ραδιοφωνία –τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – ΑΕ (Β 1414), με  το άρθρο  1 παρ. 2 της οποίας, ορίζεται, πλην άλλων, ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., με αποτέλεσμα να μην επιτελείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 1730/1987 (Α 145), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 1866/1989 (Α 222) συμβολή δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην ενημέρωση, στη μόρφωση και στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και της ομογένειας.

β)   Την από 12.6.2003 αίτηση αναστολής της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ) και του Παναγιώτη Καλφαγιάννη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ.

γ)   Τις απόψεις των πληρεξουσίων των αιτούντων και των εκπροσώπων του Δημοσίου, τις οποίες εξέθεσαν προφορικώς.

Διατάσσουμε

1.      Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλομένης υπ’ αριθ. Οικ 02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρ. 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω ΚΥΑ).

2.      Τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Οικ. 02/11.6.2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Αθήνα 17 Ιουνίου 2013-06-17

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Κωνσταντίνος Μενουδάκος.
Έχω τονίσει τις λέξεις κλειδιά. 
Αναφέρει σαφώς ότι αναστέλλει την Υπουργική απόφαση ως προς το σκέλος της διακοπής της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και το ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές. 

Που σημαίνει ξεκάθαρα συνεχίζεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία των διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ ΑΕ και οι συχνότητες της ΕΡΤ ΑΕ μένουν ενεργές. 
 Υπάρχει άλλος δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας αυτή τη στιγμή εκτός από την ΕΡΤ της οποίας η μη λειτουργία έχει ήδη ανασταλεί με το (α) σκεπτικό της διαταγής; Το παιχνίδι παίζεται λοιπόν στο (β) σκέλος και γι' αυτό το κουτοπόνηρο χαμογελάκι από διάφορα στουρνάρια: Επειδή δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό της λήψηςτων αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης κ.λπ.

Οι Διευκρινήσεις που δόθηκαν από το ΣτΕ είναι
Η ΕΡΤ στο σύνολό της (ΝΕΤ, ΕΤ1, ΕΤ3, ραδιόφωνο κ.λπ.) θα λειτουργήσει ως έχει και θα ορισθεί διαχειριστής, ο οποίος θα φέρει τις αρμοδιότητες, που είχε η παλαιά διοίκηση της επιχείρησης.
Ο διαχειριστής μπορεί κατά την κρίση του και τις ανάγκες, που θα υπάρξουν, να διατηρήσει το υπάρχον προσωπικό ή να το απολύσει όλο, ή εν μέρει. 
Επιπλέον, πρέπει να συσταθεί δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον (δηλαδή, δεν μπορεί να είναι ιδιωτική εταιρεία) όπως προβλέπει η από 11.6.2013 κοινή υπουργική απόφαση.

Καμία αναφορά δεν έγινε για τα μουσικά σύνολα και το περιοδικό Ραδιοτηλεόραση και το τρία καρώ κουράστηκε να κουτσομπολεύει τόσες ώρες κι είπε να αφήσει την υπόλοιπη κουβέντα για την Τετάρτη.
Και κάπου εκεί γύρω βρίσκονται όλοι οι πολίτες που έχουν την απαίτηση της άρσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και όχι μόνο της συγκεκριμένης.
Κι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λίγο παρέκει... 

Για διαβάστε και κάτι πολύ σαφές κι όχι πυθιακό χρησμό όπως αρέσκεται να αποφασίζει το ΣτΕ:
http://www.judex.gr/?p=3234

Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Η κυβέρνηση δεν θεωρεί βιασμό των δημοκρατικών θεσμών τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, οέο;

Κοίτα τώρα τι δαιδαλώδεις διαδρομές ακολουθούν οι σκέψεις στον εγκέφαλό μου:
Οι δημοκράτες των ΗΠΑ δεν θεωρούν απαραίτητο να εκδώσουν μια ανακοίνωση για το βίαιο και παράνομο κλείσιμο της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα τη στιγμή που η πλειοψηφία του ελληνικού λαού και όχι μόνο δηλώνει την αντίθεσή του και διαμαρτύρεται έντονα;
Στην Τουρκία θεώρησε υποχρέωσή της να κάνει δηλώσεις...
Και την ίδια υποχρέωση θεώρησε απαραίτητη προκειμένου να κάνει δηλώσεις κάποτε για την Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Τυνησία, την Αλγερία...
Οι Ευρωπαίοι ωρύονται αλλά από την από κει πλευρά σιγή ιχθύος...
Ο Σαμαράς εν τω μεταξύ λειτουργεί μόνος και αυτοβούλως; Τόοοοσο απλά;
Και για να μην παρεξηγηθώ... το να ακυρωθεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου είναι αυτονόητο, το ότι δεν αφορά μόνο την ΕΡΤ, τις συχνότητές της, την περιουσία της κλπ αλλά δεκάδες άλλους οργανισμούς ελπίζω ότι το έχουν καταλάβει αρκετοί (δεν είμαι και ηλίθια να περιμένω ότι το έχει αντιληφθεί η πλειοψηφία των πολιτών): από την Κτηματική Εταιρεία, την Τράπεζα Σπόρων μέχρι τις εταιρείες ΥΔΑΤΩΝ!!!
Και σκέφτομαι η κουτή: Του δόθηκε η εντολή (είναι γνωστό πως μόνο σε εντολές υπακούν και μάλιστα της παγκόσμιας ολιγαρχίας, την εδώ ολιγαρχία και λαμογιά την εξυπηρετούν όταν βολεύει τα παραπάνω αφεντικά) για να προχωρήσει σε κάτι τόσο ακατανόητο, απότομο, παγκοσμίου μοναδικότητας, καθώς οι εξελίξεις ανοίγουν πολλές δρόμους: Σε περίπτωση επιτυχίας του εγχειρήματος, η σάρωση των πάντων θα είναι απλά περίπατος... σε περίπτωση αποτυχίας δρομολογούνται γεγονότα που θα οδηγήσουν πού; Ποια σενάρια έχουν αναπτύξει;
Γιατί η Gazprom τελευταία ώρα δεν μπήκε στο παιχνίδι; Με την Κίνα τι συμφωνίες κλείστηκαν;
Ποιος είναι ο αστάθμητος παράγοντας; Ποιος είναι δηλαδή ο παράγοντας που θα τους χαλάσει τη μαγιά;
Κι ύστερα κλείνω τα μάτια και πετάω... πετάω ψηλά, τόσο ψηλά που βρίσκομαι πάνω από τη Μεσόγειο... Και βλέπω το χάρτη: Αίγυπτος, Τυνησία, Λιβύη, Αλγερία, Κύπρος, Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία...
Κι εκεί ανοίγω τα μάτια... Δεν αντέχω αυτό το διάστημα τους Εφιάλτες και με τόσο ψέκασμα έχουν στηθεί μπλόκα στους νευρώνες μου...

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Η Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου αφορά και την Κιβωτό των Σπόρων μας εκτός από την Δημόσια Τηλεόραση και όχι μόνο

Εξαφανίζουν την Κιβωτό των Σπόρων μας

ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

 Η κατάργηση της ΕΡΤ είναι το εξώφυλλο. Στις πίσω σελίδες ακολουθεί η καταστροφή της βιοποικιλότητάς μας!
Μονόδρομος ο αγώνας μας για την πλήρη κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 11-6-13.
Εξαφανίζουν για να την ξεπουλήσουν την Εθνική μας Τράπεζα Γενετικού Υλικού μέσα από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 11-6-13 για την κατάργηση της ΕΡΤ!
Σαλαμοποιείται η Αγροτική Έρευνα για την Κοινωνία, δηλαδή το ΕΘΙΑΓΕ και ο Εθνικός έλεγχος στα Βιολογικά και στο γάλα!
Συγκεκριμένα ενσωματώνονται σε μια εταιρία μαμούθ με εκατοντάδες διευθυντές και χιλιάδες προϊσταμένους όλες οι ανεξάρτητες ομάδες-κοινότητες επιστημόνων της αγροτικής έρευνας του ΕΘΙΑΓΕ.

Μετατρέπονται έτσι από ανεξάρτητοι ερευνητές σε γραφειοκράτες δημόσιοι υπάλληλοι, ώστε αργότερα να απολυθούν. Οι υποδομές, τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι τοπικές ποικιλίες θα πωληθούν σε ιδιώτες κυρίως στις μεγάλες παγκόσμιες εταιρίες βιοτεχνολογίας, που τρίβουν τα χέρια τους. Η Εθνική μας Τράπεζα Γενετικού Υλικού δυστυχώς αποτελεί φιλέτο προς πώληση στις παγκόσμιες εταιρίες βιοτεχνολογίας αλλά και οικοδομικό φιλέτο γιατί βρίσκεται σε κοντά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Έτσι ενώ έχει γίνει το καινούργιο κτίριο δεν το χρησιμοποιούν και αφήνουν στα κοντέινερ την βιοποικιλότητά μας, παρά τους κινδύνους για το γενετικό υλικό που αυτό συνεπάγεται!

Η πλήρης απόσυρση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-6-13 είναι η μοναδική διέξοδος για την διάσωση της βιοποικιλότητάς μας. Δείτε αναλυτικά τα υπόλοιπα αιτήματα που υπόγραψαν πάνω από 5.000 βιοκαταναλωτές πατώντας εδώ.

Δείτε εδώ την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 11-6-13 

Δείτε επίσης: Κινδυνεύει η Κιβωτός των Σπόρων μας

Πηγή: www.helession.gr
 http://www.ftiaxno.gr/2013/06/httpwww.html

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Συλλογή υπογραφών για το παράνομο κλείσιμο της ΕΡΤ
Η αίτηση έχει συγκεντρώσει 25000 υπογραφές πολιτών μέσα σε δύο ημέρες!

Ψηφίστε εδώ ενάντια στο κλείσιμο των δημόσιων ΜΜΕ:
http://www.avaaz.org/en/petition/Stop_the_shutdown_of_Public_Television_in_Greece/?rc=fb&pv=0

Εκδήλωση για τις φασιστικές Ενέργειες της Τρισάθλιας κυβέρνησης στο Κιάτο

     ΕΝ.Α.ΜΕΤΩ.ΠΟ. 

         ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
     
      ΕΝΑΝΤΙΑ 
       ΣΤΙΣ  ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ 
     ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
         ΤΗΣ ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
     ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
      ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ 
       ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
       ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  (ΕΡΤ)
         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  20.30ΚΙΑΤΟ

http://enametopo.blogspot.gr/2013/06/normal-0-false-false-false.html

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Η ΕΡΤ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ!!!

Παρακολουθείτε τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ από εδώ:
http://www.ramnousia.com/2013/06/ert-live-streaming.html#.UbhlxNjNk0V

Το ΕΝΑ ΜΕΤΩΠΟ καταγγέλλει και καταδικάζει 
την παράνομη απόφαση της Κυβέρνησης να κλείσει τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
Η ΕΡΤ είναι σύμβολο, είναι η μόνη όαση μέσα στην υποκουλτούρα που έχει επιτρέψει το κράτος να μας βομβαρδίζει, ανεχόμενη τη λειτουργία των ιδιωτικών καναλιών που λειτουργούν χωρίς άδεια!
Ο πολιτισμός, η ενημέρωση, το νερό, ο καθαρός ουρανός, η αξιοπρέπεια των πολιτών αυτής της χώρας είναι αδιαπραγμάτευτα!
Δεν επιτρέπουμε στους ξεπουλητάδες του τόπου μας, σε ξένα και ντόπια συμφέροντα, να ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ και να ΔΙΑΤΑΖΟΥΝ!
Δεν επιτρέπουμε να παραδίδουν με ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ την παράδοση της πληροφόρησης σ' αυτούς που παίζουν ανενόχλητοι το παιχνίδι της παραπληροφόρησης και του άπληστου κέρδους, στους ασύδοτους καναλάρχες των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών δικτύων, που είναι ταυτόχρονα μεγαλοεργολάβοι, εφοπλιστές, αφεντικά και υπερχρεωμένοι με θαλασσοδάνεια στους τραπεζίτες!
Είμαστε αλληλέγγυοι με όποιον ορθώνει το ανάστημά του και τα υπερασπίζεται και βρισκόμαστε στο πλευρό τους!

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ!!! Η ΕΡΤ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!

Ξεκουνηθείτε επιτέλους!!!
Τον ΟΤΕ τον έδωσαν, τη ΔΕΗ την ετοιμάζουν, τα λιμάνια τα ξεπούλησαν, τον ΟΣΕ καλά τον καταστρέφουν για να τα χαρίσουν αντί πινακίου φακής και έρχεται το ολοκληρωτικό κατά τη δική μου άποψη! Κλείνεται η ΕΡΤ, αφήνεται ξέφραγκο αμπέλι στα ιδιωτικά (τραπεζοκατοχούμενα) κανάλια η ενημέρωση όλων αυτών που δεν βρίσκονται σε θέση να ενημερώνονται από το διαδίκτυο, να αγοράζουν τα ελάχιστα περιοδικά που ενημερώνουν υπεύθυνα, αφήνονται έρμαια στα παπαγαλάκια τους! Δεν είναι το ότι χάνουν τη δουλειά τους οι δυο χιλιάδες τόσοι εργαζόμενοι, είναι που ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ και ΔΙΑΤΑΖΟΥΝ πια χωρίς καν την επίφαση των δημοκρατικών διαδικασιών, χωρίς καν την επίφαση των συνεργαζόμενων κομμάτων που έχουν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας!
ΞΥΠΝΑΤΕ! ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΙ! ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΣΙΠΑ; ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ;

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Τουρκία, αποπληρωμή χρέους ΔΝΤ και

Στις αρχές Μαΐου, η Τουρκική Δημοκρατία αποπλήρωσε και την τελευταία δόση του χρέους της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, «διακόπτοντας μια σχέση» που διήρκεσε 52 χρόνια. Η συμβολή του Ερντογάν και της πολιτικής του σε αυτό που κάποιοι βάφτισαν Τουρκικό Θαύμα υπήρξε αναμφίβολη. Στον τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων -και των δικαιωμάτων γενικώς- δεν είχε και πολύ δουλειά να κάνει: οι προγενέστερες χούντες με την στήριξη του ΔΝΤ είχαν λύσει προ πολλού τέτοιες «λεπτομέρειες». Πολύ πριν το τουρκικό «success story», η τουρκική κοινωνία φημιζόταν για τις ακραίες αντιθέσεις της, πολιτισμικές και οικονομικές. Είναι αυτό που ο Κοτς είχε περιγράψει χαρακτηριστικά, μιλώντας για τη «λευκή» Τουρκία: «μια Δανία περικυκλωμένη από ένα Μπαγκλαντές».
Αυτό που χρειαζόταν κυρίως ήταν ο αναπροσανατολισμός του χώρου ενδιαφέροντος από την Ευρώπη, η δημιουργία μιας νέας αστικής τάξης (αμφότερα σημεία σύγκρουσης με το Κεμαλικό κατεστημένο), άφθονη καταστολή και βιασμός του περιβάλλοντος με project εξορύξεων, τερατωδών υποδομών, άκρατης επέκτασης του δομημένου χώρου κ.α.  Όλα αυτά, βέβαια, χάρη στα ισχυρά λαϊκά ερείσματα που το Ισλάμ εξασφάλιζε.
Δεν είναι προφανώς τυχαίο το ότι τη θρυαλλίδα για όσα συμβαίνουν στην Τουρκία αποτέλεσε η καταστροφή ενός πάρκου. Σε μια πόλη, όπου υπάρχουν εκατομμύρια φτωχοί (που ως τέτοιοι έχουν ως ζωτική ανάγκη τους ελεύθερους χώρους, όπως και τα άλλα συλλογικά αγαθά), η επιλογή της ανάπτυξης με mall, αντί του τελευταίου πάρκου, έφτασε να αντιπροσωπεύει την βίαιη επέλαση ενός μοντέλου ανάπτυξης, ενάντια στο μέτρο και τις ανθρώπινες ανάγκες.
Σε αυτήν την σύγκρουση μοντέλων στάθηκε και στην ομιλία της στο αυτοδιαχειριστικό εγχείρημα της ΒΙΟ.ΜΕ. η Ναόμι Κλάιν, η οποία επανέφερε την πρόσφατη αναφορά της για την ευθεία διασύνδεση της καπιταλιστικής με την οικολογική κρίση, θέμα που θα αποτελέσει και το αντικείμενο του επόμενου βιβλίου της. Αναγνωρίζοντας την κλιματική αλλαγή ως την μεγαλύτερη απειλή για τον άνθρωπο και τον πλανήτη, τόνισε πόσο επείγουσα είναι η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Κάνοντας εκτενή αναφορά στο κίνημα ενάντια στην εξόρυξη στην Χαλκιδική, χαρακτήρισε αυτή την μάχη ως την κρισιμότερη απέναντι στην νεοφιλελεύθερη επίθεση στους ανθρώπους και το περιβάλλον στην Ελλάδα. Με κριτική διάθεση απέναντι στα “όχι” τμήματος της Αριστεράς, η Καναδή συγγραφέας και ακτιβίστρια τόνισε την ανάγκη τα κινήματα αντίστασης σήμερα να αντιτάξουν τα δικά τους «ναι», εστιάζοντας στις αυτοδιαχειριζόμενες και συνεργατικές επιχειρήσεις, στο αδιαμεσολάβητο εμπόριο και την ενίσχυση της τοπικοποίησης, χαρακτηρίζοντας την αυτο-οργανωμένη κοινωνική οικονομία ως τον πραγματικό τρίτο δρόμο, ανάμεσα στον φονταμενταλισμό των αγορών και τον κομμουνιστικό κρατισμό.
Στον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί στην χώρα μας, ελάχιστα και με ελάσσονα εμβάθυνση μας έχει απασχολήσει το ζήτημα του μοντέλου οικονομίας που μπορούμε και πρέπει να ακολουθήσουμε, με βαρύνουσα την ευθύνη των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων, αλλά και των Μέσων Ενημέρωσης που, όπως είπε και η Ναόμι Κλάιν, έχουν υπνωτίσει τους πολίτες, τρομοκρατώντας τους με εκβιαστικά διλήμματα του τύπου «ή θα αποδεχθείτε την συνταγή της τρόικας ή θα επέλθει η Αποκάλυψη του Ιωάννη».
Πλέον είναι ξεκάθαρο πως όλα δένουν γλυκά: ο αγώνας για τη δικαιοσύνη είναι πια αγώνας για τα συλλογικά αγαθά, τον ελεύθερο χώρο, την ελευθερία και τη δημοκρατία. Πάνω από όλα, όμως, είναι αγώνας για έναν άλλο κόσμο που ήδη αρχίζει να φαίνεται εφικτός.tvxs.gr/node/130830

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Ο κ. Δανέζης σε μια συνέντευξη μεστή, ουσιαστική, ξεκάθαρη.

Έτσι για μένα οφείλουν να είναι οι δάσκαλοι, οι πολίτες, οι επιστήμονες!
Αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσετε αυτή την κουβέντα με τους δημοσιογράφους, που αναφέρεται σε όλα, μα σε όλα!!!
http://skouliki.net/main/main-posts/main-interview/main-interview/3119-mia-syzitisi-me-ton-mano-danezi.html
Και πάλι ο Δημήτρης, ο σύντροφός μου, είναι υπεύθυνος γι' αυτή την ανάρτηση και τον ευχαριστώ και δημόσια για την προσπάθεια που καταβάλλει να μοιράζεται μαζί μου τόσο ουσιαστικά πράγματα καθώς εγώ διασπώ την προσοχή μου σε άλλα...